Layanan Publik

Maklumat Pelayanan

Oleh
admin

24 Mei 202121:21:44 WIB811 views

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”